Sinds 1902 specialisten in natuursteen 0252 413 307 Bel ons info@bootnatuursteen.nl E-mail
logo Boot Natuursteen
Onderhoud en restauratie

Onderhoud en restauratie

Onderhoud, reparatie en restauratie

Natuursteen is een duurzaam product dat een leven lang mee gaat, mits het goed wordt onderhouden. De ambachtelijke kennis en ervaring van Boot Natuursteen komt ook naar voren bij de onderhouds-, reparatie en restauratie werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren. Of het nu een natuursteen beeld, natuursteen vloer of pilasters van een monumentaal pand betreft. Onze jarenlange ervaring met onderhoud, reparatie en restauratie zorgt er voor dat uw natuursteen altijd de juiste behandeling krijgt. Verontreinigingen zijn meestal goed te verwijderen. Scheuren, breuken en beschadigingen kunnen veelal nagenoeg onzichtbaar worden hersteld. Met onderhoud, reparatie en restauratie van het natuursteen voorkom je verder verval en conserveer je het natuursteen voor de toekomst. Niet minder belangrijk is dat je het natuursteenwerk weer in zijn oude glorie hersteld.

Onderhoud van natuursteen

Er zijn diverse manieren om uw natuursteen te onderhouden. Het dagelijks onderhoud kunt u eenvoudig zelf uitvoeren. Het onderhoud dat een stap verder gaat kunnen wij goed voor u verzorgen. Welke methode het beste resultaat oplevert, ligt aan verschillende factoren. Zo heeft kalksteen andere eigenschappen dan een graniet, basalt of kwartsiet. Hoe erg is het natuursteen vervuild en is de toplaag van het natuursteen aangetast? Is het natuursteen toegepast in een binnenruimte of buitenruimte? Op basis van alle relevante factoren en uw wensen kunnen we gezamenlijk bepalen wat voor uw situatie de juiste aanpak is. Is het reinigen van de vloer voldoende, is het gewenst de vloer licht op te schuren of gaan we een stap verder door het vlak schuren van de vloer? Dit zijn vragen die we samen met onze kennis en uw wensen kunnen beantwoorden.

Reparatie en restauratie van natuursteen

Wanneer het natuursteen beschadigd is dan kunnen wij het natuursteen voor u repareren of restaureren. Als repareren of restaureren niet meer mogelijk is of als er delen ontbreken kan er gekozen worden voor het vervangen van de beschadigde of missende delen. Zowel het repareren, restaureren als vervangen kunnen wij over het algemeen op een dusdanige manier uitvoeren dat er van de herstel werkzaamheden naderhand nagenoeg niets meer zichtbaar is. Naast het beoogde eindresultaat zijn de beschikbaarheid van het materiaal of de eigenschappen van het materiaal factoren die mee kunnen spelen bij het bepalen van de toe te passen methode van herstel. En staan de kosten van het repareren of restaureren niet in verhouding tot het te behalen eindresultaat dan kan er gekozen worden voor aantrekkelijke alternatieven. Samen met u stellen wij een plan van aanpak op die aan uw wensen voldoet, het beoogde resultaat oplevert en onnodige kosten uitsluit.

Samen voor een mooi resultaat

In overleg met u en / of de vergunning verlenende instantie bepalen wij het plan van aanpak; wat onderhouden, renoveren of restaureren we op welke manier, welke materialen en verwerkingsmiddelen gebruiken we en welke onderdelen vervangen we. De ene keer wordt er voor gekozen om, uit behoud van authenticiteit, zo weinig mogelijk in te grijpen. Alleen delen die te ver zijn aangetast zullen dan vervangen worden. De rest wordt conform gemaakte afspraken onderhouden, gerenoveerd of gerestaureerd. De andere keer wordt er meer naar uitstraling gekeken en zal er sneller worden overgegaan tot vervanging. Omdat iedere situatie uniek is zal er altijd per project (klein of groot) een passend voorstel gedaan worden. Factoren die hierin meewegen zijn o.a. steensoort, ouderdom, schade, veiligheid, constructie en natuurlijk de wensen van de opdrachtgever. Welke keuzes er ook gemaakt worden, Boot Natuursteen zal de werkzaamheden met de grootste zorg voor u uitvoeren.

Restauratie van trap

Onderhoud aan beeld

Restauratie muur begraafplaats

Restauratie van Belgisch hardsteen gevel elementen

Onderhoud aan Travertin bordes

Hulp nodig?