Onderhoud, renovatie en restauratie

De ambachtelijke kennis en ervaring van Boot Natuursteen komt ook naar voren bij de onderhoud, renovatie en restauratie werkzaamheden die wij uitvoeren voor onze klanten. Dit zijn zowel particulieren als zakelijke relaties. Of het nu een bordes met geprofileerde treden en pilasters voor een monumentaal pand betreft of een natuursteen beeld. Onze jarenlange ervaring met onderhoud, renovatie en restauratie zorgt er voor dat uw natuursteen altijd de best mogelijke behandeling krijgt. Hierbij is respect voor het oorspronkelijk ontwerp, techniek en materiaal altijd het uitgangspunt.  Verontreinigingen, scheuren, breuken en gaten kunnen veelal nagenoeg onzichtbaar worden hersteld. Met onderhoud, renovatie en restauratie voorkom je verder verval en conserveer je het natuursteen voor de toekomst. Niet minder belangrijk is dat je het natuursteenwerk weer in zijn oude glorie hersteld.

Samen voor een mooi resultaat

In overleg met de klant en / of de vergunning verlenende instantie bepalen wij het plan van aanpak; wat restaureren we op welke manier, welke materialen en verwerkingsmiddelen gebruiken we en welke onderdelen vervangen we. De ene keer wordt er voor gekozen om, uit behoud van authenticiteit ,  zo weinig mogelijk in te grijpen. Alleen delen die te ver zijn aangetast zullen dan vervangen worden. De rest wordt conform gemaakte afspraken gerestaureerd. De andere keer wordt er meer naar uitstraling gekeken en zal er sneller worden overgegaan tot vervanging. Omdat iedere situatie uniek is zal er altijd per project (klein of groot) een passend voorstel gedaan worden. Factoren die hierin meewegen zijn o.a. steensoort, ouderdom, schade, veiligheid, constructie en natuurlijk de wensen van de opdrachtgever. Welke keuzes er ook gemaakt worden, Boot Natuursteen zal de werkzaamheden met de grootste zorg voor u uitvoeren.