Laatse rustplaats

Na het cremeren zijn er diverse mogelijkheden voor de bestemming van de as. De as kan worden uitgestrooid op land of boven water. In de buurt van de meeste crematorium bevinden zich meestal strooivelden voor de verstrooiing van de as. In deze gevallen is er feitelijk nauwelijks sprake van een concreet aanwijsbare laatste rustplaats.

Columbarium / urnenmuur

Als nabestaanden de voorkeur geven aan een identificeerbare laatste rustplaats, kan de as worden bijgezet in een columbarium (urnenmuur). Speciaal daartoe bestemde muren of muurachtige bouwsels nabij crematoria en op begraafplaatsen bevatten tal van nissen, waarvan elk een urn kan bevatten. Voor de meeste urnenmuren is het mogelijk dat wij een gedenksteen verzorgen. Persoonlijke gegevens zoals naam, jaar van geboorte en overlijden kunnen worden vermeld middels een inscriptie. Dit bevordert de herkenbaarheid en vindbaarheid van de rustplaats.

Urnengraf / urnentuin

Daarnaast is er nabij crematoria en op veel begraafplaatsen tegenwoordig ook ruimte beschikbaar voor urnengraven of een urnentuin. Voor een urnengraf kunnen wij binnen de afmetingen die zijn toegestaan in overleg met de nabestaanden een gedenkteken ontwerpen en vervaardigen. Een enkelvoudig columbarium (plaats voor één urn) is een waardig monument voor in de urnentuin. In Nederland mag u ook op eigen grond een columbarium plaatsen waardoor een familiecolumbarium ontstaat.